Despre Noi

Organizația Studenților în Drept (OSD) este o structură care se ocupă cu reprezentarea intereselor celor ce studiază la Facultatea de Drept din Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Organizația, formată din studenții dornici de implicare din cadrul facultății – indiferent de ciclul, forma de învățământ sau linia de studiu – are ca principal scop apărarea drepturilor acestora prin diverse mecanisme bazate inclusiv pe comunicarea activă dintre cele două entități. 

Concepută în ideea asigurării unui suport material pentru activitățile și proiectele Consiliului Studenților Facultății de Drept, OSD păstrează strânse legături cu această structură reprezentativă, lucru evidențiat mai ales de structura ei organizațională și implicarea pe care membrii CSFD o au în cadrul organizației.

Biroul de Conducere

Horea Dobai

Președinte

Teodora curtean

DIrector general

mălina robe

secretar general

Paul Iacob

Senator

Radu-Andrei Jipa Drăgan

director dep. resurse umane

miruna rista

Director Dep. Academic

Andrada Caileanu

director dep. financiar

Ioana Draghiș

Director dep. Relatii externe

Iosif Șoaită

Director Dep. Marketing

Vlad P. Giurgea

Cancelar CSFD

Eusebiu Lupu

Reprezentant Master

Emanuela Bădeliță

reprezentant ONG

Ilina Berar

Cenzor